Om FöraMassage

 

MUSKULÄRA PROBLEM.

Vår kropp är det verktyg vi har att tillgå oavsett sysselsättning. Det är lätt att ta den för givet så länge den inte protesterar. När den gör det blir vi gärna frustrerade. Vad är det kroppen reagerar på? Någonting blir för mycket. Det kan vara för hård fysisk belastning, långvarig belastning, monoton belastning, sned belastning, stress och psykiskt belastning. Kroppen är inte outslitlig utan behvöer underhåll. Så bra att vi har tillgång till kunskap om åtgärder! Medicinen heter fysisk aktivitet, minskad stress, medvetenhet, bra arbetsställning, massage och andra kroppsbehandlingar, och inte minst VARIATION. 

Massage  gynnar alla åldersgrupper, från barn till gamla. För en VÄLMÅENDE KROPP  ger massage ett underhåll som förebygger problem inför framtiden. UNGDOMMAR OCH UNGA VUWNA  i studier eller som nykomlingar i arbetslivet kan uppleva många krav och spänningsskapande situationer. Kraven följer oss också som VUXNA. Det kan vara inre och yttre prestationskrav, stress, intensiv träning eller stor fysisk inaktivitet i kombination med statiska positioner.  I ÅLDRANDET behöver vi arbeta medvetet för att bibehålla spenst då vi annars naturligt riskerar att bli alltmer inaktiva och orörliga. 

 

HUR JAG ARBETAR.

DIN STUND. Jag är mån om att behandlingen blir vad Du eftersöker. Det kan vara hjälp med ett specifikt muskulärt problem. Det Du söker kan också vara en stunds avkopplande massage i syfte att gå ner i varv och förebygga muskelspänningar. 

HAR DU ETT SPECIFIKT BEKYMMER som Du behöver hjälp med är jag mån om att försöka hitta problemet och ge en djupgående massage för att i möjligaste mån mjuka upp spänningarna. I detta arbete vill jag gärna samarbeta med dig genom dialog för att lokalisera ansatta partier. Du känner din kropp från insidan och jag från utsidan. Likaså vill jag att Du talar om ifall trycket blir för hårt. 

Specifika muskelspänningar brukar inledningsvis behöva behandlas ca tre gånger inom en ganska snar period. Därefter kan det behövas en gång per månad eller glesare, det är individuellt. Vid muskulära problem går det ofta att uppnå goda resultat för en förbättrad hälsa genom massage. Som massör kan jag hjälpa dig med behandling av just muskler och andra mjukdelar inom rörelseapparaten. Förutom belastningspåverkan kan muskelproblem också uppkomma till följd av, eller vara en kombination med, MEDICINSKA OCH ANATOMA BAKOMLIGGANDE FAKTORER varför det är angeläget att grundorsaken utreds. Finns det anledning att söka hjälp av annan profession för en god helhetsbild och kartläggning samråder jag gärna med dig om lämpliga alternativ för vidare kontakt med t.ex. sjukvård, naprapat eller kiropraktor. 

 

Jag ger gärna råd om HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP. Bästa resultat för hälsa och välmående nås när behandling kombineras med gymnastik och kännedom om den egna kroppen. Tillsammans med dig tittar jag gärna på vad som kan underlätta för din kropp i vardagen, samt ger tips på lätta, lämpliga rörelser som kan främja din hälsa. 

 

REAKTIONERNA PÅ MASSAGE VARIERAR. En del känner inget särskilt efter massagen. Andra får en känsla av välmående och lugn som infinner sig.  Man kan känna sig en smula omtumlad och yr. Många gånger upplevs en trötthet och tyngd i kroppen efter behandlingen. Massagen kan tillfälligt generera huvudvärk och i vissa fall även illamående. Andra känner sig energiska. Det är dock bra att undvika tungt och intensivt arbete under resten av behandlingsdagen, om man kan. Andra upplever en intensiv träningsvärk som vanligen sitter i en och två dagar, ibland upptill en vecka.  Även blåmärken kan uppstå. Drick gärna extra mycket vatten efteråt under behandlingsdagen, då massagen startar reningsprocesser i kroppen. De första behandlingarna kan vara rätt tuffa och känslan av att; man mår värre dagen efter första behandlingen än innan man gick på behandling, kan förekommer. Men hav förtröstan. En hårt ansatt kropp blir inte färdigbehandlad vid ett tillfälle. Jag försöker känna av individen och stegra intensiteten i behandlingen efter hand vid besöken och förbättring sker stegvis. 

VARMT VÄLKOMMEN TILL MIG PÅ FöraMassage!

Karin

 

Kontakt

FöraMassage

karin-67@outlook.com

Föra bygata
Borgholm
38791

076-11 20 979

Sök på hemsidan

© 2015 All rights reserved.

Drivs med Webnode